Tillsammans

gör vi det möjligt!

Är du mellan 16 och 24 år, bor i Nynäshamns kommun och varken jobbar eller studerar? Kanske har du hoppat av skolan i förtid? Vi finns för dig – för att ge dig en ny chans till en ny väg framåt!

Ung i Nynäs är en samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Genom att ha samlat alla resurser under ett och samma tak kan vi hjälpa dig som kanske är i behov av kontakt med flera myndigheter.

På den här sidan hittar du information om våra aktiviteter och insatser. Vi kan bistå med självstärkande och motiverande samtal, utbildningar och praktikplatser – bland mycket annat. Varmt välkommen till oss på Ung i Nynäs!