Få rätta grunden!

Ung i Nynäs förberedande insatser riktar sig till dig som är osäker på vad du vill, kan och orkar.

Dessa insatser syftar till att ge dig en bra grund inför dina kommande steg till studier eller arbete. Det kan till exempel bestå av samtalsstöd, självstärkande och motiverande kurser. Vi kan även ta upp frågor om din livssituation och du kan få stöd och hjälp kring kost, sömn, motion och stress.

För mer information kontakta någon i teamet.

 

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Malin Larsson
Arbetsförmedlare
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Frida Johnson
Arbetsmarknadskonsulent
Therése Kervefors
Arbetsförmedlare