Mot nya mål

Mot arbete

Vi stöttar dig i att hitta ett arbete utifrån just dina förutsättningar. Det kan vara allt från att skriva ett CV till att vi följer med ut på arbetsintervjun och vid uppstart av praktik/arbete. Det kan t ex också innebära att vi gör gemensamma studiebesök på arbetsplatser, rekryteringsträffar och mässor.

Arbetspraktik kan vara en inledning till anställning. Det kan även vara ett sätt att pröva arbete, vad man trivs med och vad som fungerar. Du har tillgång till Arbetsförmedlingens insatser och program samt till kommunens arbetsinriktade verksamheter.

Mot studier

Vi stöttar dig i att hitta studier utifrån just dina önskemål och förutsättningar. Det kan vara allt från att gå igenom tidigare studier och betyg, göra intressetest till att få information om CSN.

Studievägledning kan vara att tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare diskutera vilken form av studier som är lämpliga, vilka ämnen du kan behöva läsa alternativt om du vill läsa något yrkesinriktat. Vi gör även studiebesök på olika folkhögskolor.

 

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Malin Larsson
Arbetsförmedlare
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Frida Johnson
Arbetsmarknadskonsulent
Therése Kervefors
Arbetsförmedlare