Så funkar det

Ung i Nynäs är för dig som är mellan 16-24 år och boende i Nynäshamns kommun, och som har behov av stöd och vägledning för att hitta ett arbete eller välja studier.  

 

Här nedan ser du hur det går till, steg för steg. Vi jobbar tillsammans med dig för att du ska få ett arbete eller börja studera.

 

Kontakta oss  Inskrivning  Kartläggning  Planering  Insats pågår  Uppföljning  Avslut

 

Tryck på respektive punkt för att få en kort och sammanfattad förklaring om vad det innebär.

 

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Frida Johnsson
Arbetsmarknadskonsulent
Leif Bojsen
Arbetsförmedlare