Så funkar det

Ung i Nynäs är för dig som är mellan 16-24 år och boende i Nynäshamn. Du har behov av stöd och vägledning för att hitta arbete eller välja studier.

För att bli aktuell hos Ung i Nynäs så skriver din socialsekreterare, arbetsförmedlare eller kurator/studie- och yrkesvägledare en anvisning till oss. Du kan även själv ta kontakt med oss t ex genom att besöka vårt öppet-hus.

Varje måndag mellan kl 09:00 -11:00 har vi öppet hus. Då kan du få svar på dina frågor och hjälp med kortare ärenden.

Vi finns på Lövlundsvägen 5, 1 tr.

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Jonas Johansson
Arbetsförmedlare
Malin Larsson
Arbetsförmedlare
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare