Avslut

Kontakta oss  Inskrivning  Kartläggning  Planering  Insats pågår  Uppföljning  Avslut

Du kommer att avsluta hos oss när du kommit igång med dina studier eller har fått ett arbete som fungerar bra för dig. Om du är i fortsatt behov av extra stöd för att klara av dina studier eller ditt arbete kan det dinnas andra insatser som du kan få. Vi ser till att dessa insatser startats upp innan du avslutas hos oss.

 

Tillbaka till ”så funkar det”