Uppföljning

Kontakta oss  Inskrivning  Kartläggning  Planering  Insats pågår  Uppföljning  Avslut

När du har fått ett arbete eller börjat studera kommer vi att följa upp hur det går innan du avslutas hos oss. Målet är att du ska hitta ett arbete eller studier som passar dig.

 

Tillbaka till ”så funkar det”