Insats pågår

Kontakta oss  Inskrivning  Kartläggning  Planering  Insats pågår  Uppföljning  Avslut

Förrehabiliterande insatser: Syftar till att stärka den egna motivationen för att kunna närma sig arbete eller studier. Här får du en bra grund att stå på inför dina kommande steg till studier eller arbete. Insatserna kan till exempel bestå av samtalsstöd samt självstärkande och motiverande kurser. Vi tar även upp frågor som berör fritids- och levandsvanor så som kost, sömn, motivation, stress och andra ämnen som har betydelse för välbefinnandet.

Arbets- & studieinriktade insatser: Syftar till att stötta dig som står lite närmare arbetsmarknaden men som behöver stöd att hitta, få och behålla ett arbete och/eller studier. Genom våra arbets- och studieinriktade insatser identifierar vi vad som konkret kan göras fär att hitta rätt aktivitet. Det kan till exempel handla om jobbsökaraktiviteter, arbetsträning och praktik. Vi personanpassar stödet under en längre period, med kontinuerlig uppföljning längs vägen.

 

Tillbaka till ”så funkar det”