Kartläggning

Kontakta oss  Inskrivning  Kartläggning  Planering  Insats pågår   Uppföljning  Avslut

Din kontaktperson i teamet kommer boka besök med dig för att kunna lära känna dig, vilka mål du har mot arbete eller studier, samt hur vi kan stötta dig. Karläggningen kan ske både individuellt eller i grupp beroende på dina behov och önskemål. Vi bokar in så många samtal vi behöver för att göra en bra kartläggning tillsammans med dig.

 

Tillbaka till ”så funkar det”