Planering

Kontakta oss  Inskrivning  Kartläggning  Planering  Insats pågår  Uppföljning  Avslut

När kartläggningen är klar så kommer vi att göra en planering tillsammans med dig utifrån dina behov. Du kommer erbjudas insatser, antingen i form av förrehabiliterande insatser eller i form av arbets- & studieinriktade insatser.

 

Tillbaka till ”så funkar det”