Sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag är en del av arbetsmarknaden. De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Genom att arbetsträna på ett socialt företag får du en möjlighet att arbeta utifrån dina egna förutsättningar för att så småningom kunna försörja dig själv.

Det finns i dag tio arbetsintegrerande sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

I Nynäshamn finns
• Skyddsvärnet som sedan oktober 2016 driver Gotthems Café & Second hand (tidigare Bryggan) och planerar att utvidga verksamheten med catering och utbildning. Läs mer 

• Delimakarna kök och café öppnade den 22 november 2016 som en del av Kreativa krafter. Delimakarna på Facebook