Framtidsutsikter

De allra flesta unga kommer ut i arbete, en del direkt efter gymnasiet och andra efter fortsatta studier. Några grupper har svårare att få fäste på arbetsmarknaden. Då gäller det att fokusera på möjligheter framför hinder.

Unga som inte avslutat gymnasiet och unga med funktionsnedsättningar är två grupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. I Ung i Nynäs arbetar vi för att underlätta för dig som arbetsgivare att anställa unga som är i behov av lite mer stöd. Vi vet att man ofta med enkla medel kan anpassa arbetsplatsen t ex kan det handla om att ha en tydlig struktur i arbetet och att ge personer utrymme för återhämtning. Vårt arbetssätt innebär både att vi hjälper dig med pappersjobb inför praktik och anställning samt att vi följer upp hur det går.

Var med och samarbeta du också, för att få ned ungdomsarbetslösheten i Nynäshamn.
Kontakta oss på Ung i Nynäs så berättar vi mer om vad vi kan göra för att hjälpa dig igång med frågorna. Tillsammans kanske vi kan utveckla idéerna och lyfta tankarna till nästa nivå.

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Jonas Johansson
Arbetsförmedlare
Malin Larsson
Arbetsförmedlare
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare