Tillsammans är vi starka

I Ung i Nynäs samverkar Arbetsförmedlingen och kommunen med stöd av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Vi samarbetar med olika utbildningsanordnare och arbetsgivare för bästa resultat.

Här listar vi våra närmaste samarbetsparter: