Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Jonas Johansson
Arbetsförmedlare
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare