Senaste nytt

 

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Malin Larsson
Arbetsförmedlare
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Frida Johnson
Arbetsmarknadskonsulent
Therése Kervefors
Arbetsförmedlare