Aktuell statistik

Ung i Nynäs 2017

Under 2017 arbetade Ung i Nynäs med 134 deltagare (51 kvinnor och 83 män) varav 57 var nya deltagare som skrevs in under året.

Remittenter var Arbetsförmedlingen (46 %) följt av egen anmälan (33 %), vården (7 %), socialförvaltningen (5 %), skolan (5 %) och övrigt (4 %).

Av de som skrevs in under året hade 5 % inte fullständiga betyg från grundskolan. Ytterligare 47 % hade avslutat grundskolan och 28 % avslutat gymnasiet. Resterande saknade information om utbildningsbakgrund.

67 % (56 av 84) av dem som avslutats från Ung i Nynäs under året har fått arbete eller börjat studera.

Omsättningen till arbete/studier d v s antal avslut till arbete/studier i förhållande till antalet inskrivna under året är 42 %.

Vanligaste insatserna under året var uppstartskurs, jobbsökaraktiviteter och supported employment.