Aktuell statistik

Ung i Nynäs 2018

Under 2018 arbetade Ung i Nynäs med 160 deltagare (69 kvinnor och 91 män) varav 88 var nya deltagare som skrevs in under året.

De flesta nya deltagare anmälde sig själva via egenanmälan (70 %). Övriga kom från Arbetsförmedlingen (16 %), skolan/KAA (4 %), socialförvaltningen (2 %), vården (2 %) och övrigt (6 %).

Av de som skrevs in under året hade 23 % inte fullständiga betyg från grundskolan. Ytterligare 53 % hade avslutat grundskolan och 17 % avslutat gymnasiet. Resterande saknade information om utbildningsbakgrund.

70 % (49 av 70) av dem som avslutats från Ung i Nynäs under året har fått arbete eller börjat studera.

Omsättningen till arbete/studier d v s antal avslut till arbete/studier i förhållande till antalet inskrivna under året är 37 %.

Vanligaste insatserna under året var studiebesök, arbetsträning/praktik och stöd från arbetsterapeut.