Samarbetsparter

Syftet med Ung i Nynäs är att göra det enkelt för unga som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete eller studier. Vi vill att man ska få EN planering och EN plats att vända sig till. I Ung i Nynäs samverkar därför kommun och Arbetsförmedling och stöttar med det nätverk som är viktigt för varje enskild individ.

Om du som myndighetsperson kommer i kontakt med unga vuxna mellan 16-24 år som behöver stöd för att komma vidare mot arbete eller studier går det bra att vända sig till oss.

Vi har tagit fram en checklista för unginsatserna för att underlätta för dig att identifiera vilka som kan vara aktuella.

Du kan antingen ringa oss och rådgöra först eller direkt skicka oss underlag via anvisning samtycke ung. För att vi ska kunna prata om remitteringen krävs att vi även får in ett samtycke.

Underlagen skickar du till

Ung i Nynäs, Arbets- och Utvecklingscentrum, Lövlundsvägen 5, Nynäshamns kommun.

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Terese Sveijer
Arbetsmarknadskonsulent
Jonas Johansson
Arbetsförmedlare
Leif Bojesen
Arbetsförmedlare
Catrine Angantyr
Studie- och yrkesvägledare