För vem finns vi?

Ung i Nynäs riktar sig till dig som är mellan 16-24 år och bosatt i Nynäshamns kommun.

Du har behov av stöd och vägledning för att hitta arbete eller välja studier. Kanske vill du ha stöd med att hitta din motivation? Gemensamt för de flesta ungdomar vi träffar är att man, av olika anledningar, inte slutfört studier på gymnasiet eller grundskolan.

Hos Ung i Nynäs arbetar ett samverkansteam bestående av studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare samt arbetsmarknadskonsulent.

 

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Jonas Johansson
Arbetsförmedlare
Malin Larsson
Arbetsförmedlare
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare