Historik

Ung i Nynäs startades 2010 som en insats mellan kommunen och Arbetsförmedlingen med stöd av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Arbetsgruppen bestod av en socialsekreterare, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsförmedlare.

Under 2011-2014 ingick ungdomsinsatserna i ett ESF-projekt i syfte att utveckla en modell för tidiga insatser som skulle fånga in och motivera ungdomar vidare mot arbete eller studier. Teamet förstärktes med en arbetsförmedlare, en jobbagent och en projektledare (delades med Ung i Tyresö). Under projekttiden arbetade man med 307 deltagare. Flera nya insatser utvecklades t ex självstärkande kurs och friskvårdsaktiviteter, och ett nätverk av arbetsgivare tillkom.

Från och med 2015 är Ung i Nynäs en implementerad insats med visst stöd från Samordningsförbundet Östra Södertörn som bland annat finansierar två tjänster (studie- och yrkesvägledare samt verksamhetsledare). Ung i Nynäs sitter idag samlokaliserat i samma lokaler som Arbetscentrum.

 

Malin Wallmark
Verksamhetsledare
Mona Hällblad
Arbetsmarknadskonsulent
Jonas Johansson
Arbetsförmedlare
Malin Larsson
Arbetsförmedlare
Jessica Andersson
Studie- och yrkesvägledare