Överenskommelse

Nynäshamns kommun, Arbetsförmedlingen Östra Södertörn och Samordningsförbundet har gemensamt kommit överens om att samverka för att minska ungdomsarbetslösheten i Nynäshamn. Ung i Nynäs är en viktig del i denna samverkan. En annan viktig funktion är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det innebär att kommunen är skyldig att veta vad ungdomar mellan 16-20 år har för sysselsättning samt erbjuda lämpliga åtgärder som syftar till fortsatta studier. I överenskommelsen ingår att utveckla aktivitetsansvaret och inkludera unga upp till 24 år.

Från Delegationen Unga till arbete (DUA) har parterna fått medel för att kunna åstadkomma en ännu mer effektiv samverkan.

De lokala målen för 2016/17 är att

  • minska antalet unga i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar med 30 %
  • halvera antalet unga i åldern 16-24 år som har okänd aktivitet
  • Ung i Nynäs ska arbeta med 175 deltagare i åldern 16-24 år. 65 % av deltagarna ska arbeta eller studera efter avslutat insats.
  • 10 unga i åldern 20-24 år ska påbörja ett utbildningskontrakt
  • antalet unga med försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska minska med 10 %