Överenskommelse

Nynäshamns kommun, Arbetsförmedlingen Östra Södertörn och Samordningsförbundet Östra Södertörn har gemensamt kommit överens om att samverka för att minska ungdomsarbetslösheten i Nynäshamn. Ung i Nynäs är en viktig del i denna samverkan.

En annan viktig funktion är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det innebär att kommunen är skyldig att veta vad ungdomar mellan 16-20 år har för sysselsättning samt erbjuda lämpliga åtgärder som syftar till fortsatta studier. I överenskommelsen ingår att utveckla aktivitetsansvaret och inkludera unga upp till 24 år. I april 2018 anställdes en aktivitetsansvarig på heltid.

Två nätverksträffar ska genomföras under året för att öka samordningen mellan myndigheter och verksamheter i kommunen som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Den 17 maj genomförs en nätverksträff. Den andra kommer att genomföras i oktober.

De lokala målen för 2019 är att

  • minska antalet unga med okänd aktivitet i åldern 16-19 år som varken arbetar eller studerar med 10 %
  • öka andelen som fullföljer ett nationellt gymnasieprogram med 10 %
  • långtidsarbetslösheten bland unga i åldern 16-24 år ska minska med 10 %
  • antalet unga med försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska minska med 10 %